فروشگاه

فهرست مطالب

150 هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به زیرکشت کلزا رفت

150 هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به زیرکشت کلزا رفت.

1401/08/29

به گفته سیروس بیک بکان امسال سطح زیرکشت کلزا برابر با پارسال 150هکتار میباشد که از هر هکتار 4 تن کلزا برداشت میشود. سعی داریم امسال از نظر کیفی وضعیت کشت را ارتقا دهیم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه از اواخر تیرماه برداشت کلزا انجام میشود فرمودند: از آنجایی که کلزا در برابر سرما مقاوم است در سال جاری سعی داریم کشت کلزا در زمان مناسبی انجام شود تا نیاز کشت دانه های روغنی کشور رفع شود.

ایشان ادامه دادند: در همه استان ها بجز در شهرستان لردگان و خانمیرزا کشت کلزا پراکنده شده است. زیرا در لردگان و خانمیرزا بخاطر کشت گل جالیز کشت کلزا محدود شده است.

طبق توضیحات بیک بکان: امسال در الگوی کشت پاییزه یک هزار هکتار کشت کلزا برای این استان در نظر گرفته شده است. ما به ازای هر هکتار 250 کیلو کود اوره ، 100 کیلو کود پتاسه و 100 کیلو کود فسفات جهت تشویق کشاورزان به کشت کلزا در اختیار آنها قرار دادیم که کشاورزان میتوانند با پرداخت 30 درصد بهای کود کودهای خود را دریافت کنند.

در پایان وی با بیان اینکه خرید تضمینی در سال آینده به قیمت 22 هزارتومان اعلام شده است گفت: به ازای هر تن در خرید تضمینی کلزا بابت کمک هزینه کشت و خرید کود 2 میلیون تومان به حساب کشاورزان واریز میشود.