فروشگاه

فهرست مطالب

159 هزار هکتار از مزارع کشاورزی استان قزوین به کشت گندم اختصاص یافت.

اختصاص کشت گندم از مزارع استان

159 هزار هکتار از مزارع کشاورزی استان قزوین به کشت گندم اختصاص یافت.

1401/09/27

روز یکشنبه حسن جلیلوند به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان قزوین اظهار کرد: از این میزان اراضی کشت شده بر اساس الگوی کشت ابلاغی  49 هزار و 701 هکتار گندم آبی و 110 گندم دیم است.

وی پیش بینی کرد: بیش از 309 هزار تن محصول از این میزان سطح زیرکشت برداشت شود که حدود 229  هزار تن گندم آبی و 81 هزار تن گندم دیم است.

جلیلوند گفت: شهرستان آبیک بیشترین سطح زیرکشت گندم آبی با سطح 15 هزار و 900 هکتار و شهرستان آوج با سطح زیر کشت گندم دیم با سطح 46 هزار و 500 هکتار را دارد.

ایشان فرموند: استان پیشگام ، سیروان ، سیوند به کشت گندم آبی و استان آذر2 ، باران و هشترودی به کشت گندم دیم عمده ترین استان های کشت گندم میباشد.

به گفته مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی قزوین: تاکنون حدود 3 هزار هکتار از مزارع آبی با روش تیپ و حدود 4 هزار هکتار از مزارع به روش بارانی از ابتدای سال زراعی جاری آبیاری میشود.

جلیلوند اضافه کرد: از مزارع گندم آبی استان حدود 50 هکتار تحت پوشش کشت قراردادی قرار گرفته است.