فروشگاه

فهرست مطالب

17 هزار تن تولید گندم در لامرد پیش بینی شد.

تولید گندم

17 هزار تن تولید گندم در لامرد پیش بینی شد.

1402/01/19

امروز شنبه علی رضا محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در لامرد تولید 17 هزار تن تولید گندم پیش بینی می شود.

ایشان اضافه کرد: در فاصله زمانی اواخر فروردین تا دهم اردیبهشت ماه بیشترین میزان گندم برداشت می شود. 40 دستگاه کمباین و تجهیزات مراکز خرید گندم در سه بخش علامردوشت ، بخش اشکنان و بخش مرکزی لامرد تجهیز شده است.

در پایان محمدی گفت: مراکز خرید سه گانه در شهرستان لامرد با توجه به هماهنگی های صورت گرفته برای دریافت گندم از کشاورزان اقدام کردند و پرداخت قیمت خرید تضمینی در کوتاه ترین زمان انجام میشود.