فروشگاه

فهرست مطالب

برداشت پسته

برداشت پسته اشکذر

برداشت پسته اشکذر 1402/06/28 امروز سه شنبه به گزارش خبرنگاران جوان مدیرجهادکشاورزی شهرستان اشکذر حسن بنی اسدی اظهار داشت: از باغات این شهرستان حدود 1

بیشتر بخوانید »

20 درصد شالیزارهای گیلان شخم اولیه انجام شد.

شخم اولیه در شالیزارهای گیلان

20 درصد شالیزارهای گیلان شخم اولیه انجام شد.

1401/11/29

روز شنبه به گزارش خبرگزاری ایسنا صالح محمدی اظهار کرد: از کشاورزان شالیکار میخواهم که عملیات آماده سازی اراضی زراعی را آغاز کنند. شخم زمستانه به جذب و نفوذ آب در شالیزار کمک میکند.

ایشان اضافه کردند: امسال بخاطره شرایط نزولات جوی در فصل پاییز و دوماه زمستان زیاد مطلوب نبود و با میزان بارش کم مواجه بودیم. لذا برای جلوگیری از هدررفت رطوبت خاک ، نسبت به انجام شخم اولیه اقدام شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی گیلان از شالیکاران در خواست کرد با شخم اولیه همزمان نسبت به مرمت مرزها و ممانعت از خروج آب از کرت ها اقدام کنند.

محمدی خاطرنشان کرد: از آنجایی که شالیزاری خارج از شبکه سد سفید رود برخوردار از منابع آبی محلی همچون رودخانه ها و چاه ها و اب بندان هستند عملیات آماده سازی و شخم اولیه در غرب و شرق استان آغاز شده و بیش از 20 درصد از اراضی شخم اولیه انجام شده است.

ایشان گفتند: از شالیکاران حوزه سد سفید رود میخواهم حتما بر اساس تقویم زراعی عمل کنند. در این مناطق شالیکاران از زدن شخم های عمیق خودداری کنند و شخم سطحی بزنند.

در پایان رئیس جهادکشاورزی گیلان گفت: وضعیت شالیزارهای گیلانی بخاطره ماعیت غرق ابی محصول برنج باتلاقی است و شخم اولیه در خاک تهویه ایجاد میکنند و بعد از نشاء منجر به توسعه رشد ریشه گیاه میشود.