فروشگاه

فهرست مطالب

4900 تن برداشت کلزا از مزارع آذربایجان غربی پیش بینی شد.

برداشت کلزا

4900 تن برداشت کلزا از مزارع آذربایجان غربی پیش بینی شد.

1402/02/09

امروز شنبه به گزارش ایسنا خسرو شهبازی اظهار داشت: حدود 2 هزار و 300 هکتار از مزارع استان در سال زراعی گذشته به زیرکشت رفته است که حدود 2 هزار و 50 هکتار از این میزان قابل برداشت بوده است. از مزارع کلزای این استان حدود 4 هزار تن کلزا برداشت شد.

ایشان اضافه کرد: شهرستان نقده با 970 هکتار بیشترین میزان سطح زیرکشت در سال گذشته بوده است.

شهبازی گفت: بخاطره خشک سالی و کاهش میزان آل سدها در سال گذشته آب به مزارع به میزان گافی و در زمان مناسب صورت نگرفت. در نتیجه هم سطح کشت محصول کاهش داشته و هم عملکرد کمتری داشته است.

در پایان ایشان ادامه داد: توسط شرکت خدمات بازرگانی دولتی (غله ) وتعاون روستایی خرید کلزا بصورت تضمینی انجام می شود وکلزای خریداری شده به کارخانجات روغن کشی طرف قرارداد (معمولا در استانهای شمالی) کشور ارسال می شود.