فروشگاه

فهرست مطالب

از نخلستان های استان بوشهر 60 هزار تن محصول خرما برداشت شد.

خرما

از نخلستان های استان بوشهر 60 هزار تن محصول خرما برداشت شد.

1402/06/29

امروز چهارشنبه کبری توکلی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر اظهار داشت: به دلیل گرمای هوا برداشت خرما از شهرستان های دشستان و نقاطی مانند تنگستان و دشتی یک هفته زودتر از سال های قبل آغاز شده است.

ایشان اضافه کرد: تاکنون از نخلیات استان بوشهر 60 هزار تن محصول برداشت شده است. امسال از نخلستان های استان برداشت 170 هزار تن محصول پیش بینی میشود. از این میزان خارک 15 هزار تن ، رطب 45 هزار تن و مابقی خرما می باشد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر گفت: خرمای زاهدی و کبکاب در استان بوشهر بیشترین تولیدی را دارد که در خارج از استان بازار مناسب و فراوانی دارد.

ایشان گفت: در استان بوشهر در حوزه مرتبط با خرما 85 هزار نفر بصورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به فعالیت هستند. با 16 هزار و 700 نفر بهره بردار این استان 9درصد کل بهره برداران خرما در کشور به خود اختصاص دادند.

توکلی عنوان کرد: محصول خرما تولیدی استان بوشهر با داشتن کمیت و کیفیت بسیار مطلوب حدود 30 هزار تن سالیانه به کشورهای هند ، عراق ، افغانستان ، اروپا ، روسیه و قزاقستان صادر می گردد.

در پایان ایشان ادامه داد: در استان بوشهر بخاطره شرایط آب و هوایی حفظ منابع پایه در نخلیات ، ماشینی کردن فرآیند ساخت باغ ها و اصلاح شیوه آبیاری با هدف افزایش بهره وری و تولید اقتصادی در نخلیات ، اصلاح و جایگزینی ارقام پربازده اهمیت زیادی دارد.