فروشگاه

فهرست مطالب

در مازندران ۸۳ هزار تن گندم خریداری شد.

گندم

در مازندران ۸۳ هزار تن گندم خریداری شد.

1402/03/06

امروز سه شنبه  رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران حسن عنایتی کلیجی در گفتگو با خبرنگار ایانا در مازندران خبر خرید ۸۲ هزار و ۸۵۰ تن گندم تاکنون به‌صورت تضمینی از کشاورزان گندم‌کار استان داد.

ایشان افزود: از سال قبل این میزان خرید 37 درصد بیشتر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: توسط کارخانه‌های آرد و سیلو حدود ۹۴ درصد معادل ۷۷ هزار و ۵۹۰ تن ، شرکت‌های تعاون روستایی حدود ۶ درصد معادل پنج هزار و ۲۶۰ تن خرید گندم انجام شده است.

ایشان اضافه کرد: بهشهر  ۳۱ درصد به میزان ۲۵ هزار و ۵۰۰ تن بیشتزین خرید را داشته است. و گلوگاه ۲۵ درصد معادل ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن و نکا ۱۳ درصد معادل ۱۰ هزار و ۴۰۰ تن خریداری کرده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: ۶۴ درصد مطالبات کشاورزان گندم‌کار استان تاکنون پرداخت شده است.

در ادامه عنایتی کلیجی یادآور شد: کار خرید گندم را ۳۱ مرکز خرید در استان انجام میدهند.