فروشگاه

فهرست مطالب

در گلستان ۸۹ هزار و ۳۱۶ تُن کود اوره توزیع شد.

در گلستان ۸۹ هزار و ۳۱۶ تُن کود اوره توزیع شد.

در گلستان ۸۹ هزار و ۳۱۶ تُن کود اوره توزیع شد.

1402/11/03

امروز سه شنبه به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان سید صمد ضیائی اظهار داشت: از کل سهمیه ابلاغی کود استان امسال حدود ۸۰ درصد تا کنون تحویل کارگزاران شد و مانده سهمیه تا پایان سال بیش از 26 هزار تن است.

ضیائی افزود: در انبار‌های استان بیش از ۸ هزار و ۳۸۸ تُن کود درحال حاضر ذخیره شده است. قیمت کود‌های یارانه‌ای تغییری نکرده و مانند قیمت پارسال است.

در پایان ایشان ادامه داد: از چهار مبادی شهید رجائی بندر عباس، پتروشیمی بجنورد ، بندر امام و پتروشیمی پردیس عسلویه کود اوره مورد نیاز کشاورزی استان گلستان تامین می شود.