فروشگاه

فهرست مطالب

در ریگان برای کشت گندم انواع کود کشاورزی توزیع شد.

کود کشاورزی

در ریگان برای کشت گندم انواع کود کشاورزی توزیع شد.

1402/07/01

امروز شنبه به گزارش خبرنگاران جوان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان اظهار داشت: از ابتدای سال زراعی برای کشاورزان شهرستان ریگان 605 تن از سهمیه سال زراعی 1401-1402 انواع کود پتاسه ، فسفاته و ازته توزیع شد.

محمد محسن قاسمی عنوان کرد: برای کشت گندم 159 تن انواع کودهای مذکور از ابتدای سال زراعی تا پایان مردادماه از طریق شبکه بزرگ کارگزاری استان بین کشاورزان با صدور حواله الکترونیک از طریق مراکز خدمات توزیع شد.

قاسمی گفت: برای تکثر محصولات به دلیل مشخص نمودن الگوی کشت استان و یارانه ای شدن قیمت کود توزیع کود نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

در پایان ایشان ادامه داد: کشاورزانی که موفق به تامین کودهای کشاورزی خود نشده اند جهت اطلاع از مقدار سهمیه کود بر اساس کشت و نوع محصول ، میتوانند با مراکز خدمات کشاورزی مربوطه تماس یا مراجعه کنند و جهت دریافت کود موردنیاز می توانند با درخواست صدور حواله الکترونیک از مرکز خدمات به نزدیکترین کارگزار اقدام نمایند.