فروشگاه

فهرست مطالب

اختصاص 168 هکتار از اراضی کشاورزی بهشهر به کشت کاهو

اختصاص 168 هکتار از اراضی کشاورزی بهشهر به کشت کاهو

اختصاص 168 هکتار از اراضی کشاورزی بهشهر به کشت کاهو

1402/10/13

امروز چهارشنبه غلامرضا قنبری در گفتگو با خبرگزاری موج مازندران اظهار داشت: از اراضی کشاورزی شهرستان بهشهر حدود 168 هکتار امسال به کشت کاهو اختصاص یافت.

ایشان گفت: در این شهرستان 5 هزار و 40 تن تولید کاهو پیش بینی می شود که روانه بازار می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر اضافه کرد: یکی از سبزی های پرکاربرد و سبزی های خنک کاهو است. کاهو در محدوده وسیعی از خاک ها رشد می کند. برای کشت کاهو خاک هایی که قابلیت نگهداری رطوبت و زهکشی کافی مانند خاک های شنی لومی یا خاک های آلی مناسب هستند.

ایشان عنوان کرد: عوامل موثر در تولید این محصول باران به موقع ، مبارزه با افات و بیماری ها و دمای مناسب است.

در پایان قنبری ادامه داد: هر سال پس از برداشت برنج کشاورزان بهشهری زمین های خود را برای کشت سبزیجات برگی مانند کاهو آماده می کنند تا به اقتصاد خانوار روستایی کمکی کرده باشند.