فروشگاه

فهرست مطالب

برداشت بیدمشک در مشهد آغاز شد.

برداشت بیدمشک

برداشت بیدمشک در مشهد آغاز شد.

1401/12/23

روز سه شنبه 23 اسفند ماه در حاشیه اولین جشنواره برداشت بید مشک مشهد مدیرجهادکشاورزی در گفت و گو با خبرگزاری آنلاین اظهار کرد: به واسطه تغییرات اقلیمی توسعه کشت محصولات کم اب طلب یکی از سیاست هایی است که در دستور کار جهادکشاورزی میباشد.

در ادامه محمد میری گفت: گیاهان دارویی عمدتا نیازمند مصرف اب محدودی هستند که به دلیل ساختار ویژه خود را با شرایط محیطی تطبیق میدهند.

ایشان اضافه کرد: مشهد یکی از شهرستان های مستعد به لحاظ کشت گیاهان دارویی و تنوع میباشد. گیاه بیدمشک یکی از این گیاهان میباشد که ارزش اقتصادی بالا و مطلوبی دارد.

میری گفت: در شهرستان مشهد 100 هکتار زمین در حال حاضر زیرکشت گیاهان دارویی است و در بهار 1402 بر اساس سیاست گذاری شاهد توسعه حداقل 100 هکتاری سطح زیرکشت این گیاهان دارویی خواهیم بود. مقدمات کار برای احداث خزانه برای محصولاتی مانند آنغوزه فراهم گریده است.

ایشان ادامه داد: در فضای آزاد در کنار کشت گیاهان محصولاتی مانند نعنا فلفلی و الوئه ورا داریم که در فضای بسته و محیط های کنترل شده کشت و کار میشود و جزو گیاهان دارویی میباشند.

در پایان مدیرجهادکشاورزی مشهد گفت: به لحاظ درامدی گیاه بیدمشک محصول خوبی است. هر کیلو بیدمشک با شاخه 30 هزار تومان و بدون شاخه کیلویی 55 هزار تومان به فروش میرسد.