در آذربایجان غربی کاشت پسته توسعه یافت.

در آذربایجان غربی کاشت پسته توسعه یافت.


امروز شنبه رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خسرو شهبازی در گفتگو با خبرگزاری برنا از اذربایجان اظهار داشت: در شهرستان های چایپاره ، خوی ، ارومیه ، مهاباد ، شاهیندژ ، چهاربرج ، پیرانشهر ، پلدشت ، شوط ، سلماس ، نقده ، میاندوآب ، سردشت ، بوکان این محصول کشت می شود.

ایشان اضافه کرد: کاشت پسته در آذربایجان غربی در راستای اصلاح الگوی کشت و مدیریت بهینه مصرف آب و کمک به احیای دریاچه ارومیه توسعه می باشد.

شهبازی گفت: در استان کاشت محصول پسته با توجه به ارزش افزوده بالا و نیاز آبی کم جایگزین خوبی برای باغات سیب درختی می باشد.

ایشان ادامه داد: جهاد کشاورزی با توجه به لزوم احیای دریاچه و تغییر الگوی کشت ، ترویج و آموزش کشت محصولات با نیاز آبی کم ، افزایش شوری خاک های منطقه و کمبود شدید منابع آبی با اجرای کارگاه های آموزشی بدنبال ترویج اصلاح الگوی کشت در بین کشاورزان است.

در شهرستان شهرکرد 42 هزار اصله نهال توزیع شد.