انواع گوگرد

گوگرد چیست؟ انواع گوگرد از این عنصر در کشاورزی بیشتر برای اصلاح خاک استفاده می شود. و  یکی از مواد مغذی مهم برای تولید محصولات غذایی می باشد. دانه ها، میوه ها، سبزیجات و محصولات زراعی برای حفظ رشد به آن نیاز دارند. در سال های اخیر به دلیل استفاده بیشتر از سوخت ها با […]

دلایلی برای استفاده از پلت

دلایلی برای استفاده از پلت

دلایلی برای استفاده از پلت معرفی و کاربرد دلایلی برای استفاده از پلت شاید سوال شما هم این باشد پلت مرغی چیست؟ خوب است دلایلی برای استفاده از پلت را  بدانید پلت مرغی برای محصولات زراعی از جمله کودهای حیوانی و دامی با ارزشی است که به شکل فرآوری ترکیب می شود و مورد استفاده قرار می […]