فروشگاه

فهرست مطالب

جبران کمبود سرمایه گذاری در سال های گذشته

جبران کمبود سرمایه گذاری در سال های گذشته

1401/08/17

به گفته وزیر جهاد کشاورزی سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی 11.7 درصد میباشد و حدود 4 درصد در این بخش بالاترین سهم سرمایه گذاری میباشد. یعنی در سال های گذشته حدود 8 درصد کمبود سرمایه گذاری داشتیم که باید جبران شود.

پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد: وزیر جهاد کشاورزی که به استان زنجان برای مراسم کلنگ زنی مجتمع گلخانه ای سفر یک روزه داشته اند در آن مراسم فرمودند ما تمام سعی خود را داریم میکنیم که سرمایه ار بخش غیر کشاورزی به بخش کشاورزی ورود پیدا کند.

ادامه داد: این موضوع بخاطره به این جهت مهم واقع شده که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به اندازه تولید ناخالصی داخلی در سال های گذشته نبوده است.

ایشان ادامه دادند: تنها راه جبران سرمایه گذاری این بخش ایجاد انگیزه ای برای سرمایه گذاران سایر بخش است.

وزیر جهاد کشاورزی یاد آوری کردند: در حوزه کشاورزی هم افزایی خوبی در منطقه وجود دارد. ما این موضوع را با قدرت و قت پیش میبریم و از این امر حمایت میکینم.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان گفت: تنها راه برای افزایش اشتغال بخش و ایجاد شرایط مطلوب برای کشاورزان حضور سرمایه گذاران در این بخش میباشد.

در پایان باید گفت پروژه کلنگ زنی در 37 هکتار انجام شده که 29 هکتار آن سطح مفید گلخانه است. پیش بینی شده است با اشتغال زایی مستقیم 350 نفر تولید سالانه این مجموعه 9 هزار تن سبزی و صیفی جات میباشد.