فروشگاه

فهرست مطالب

از نخلستان های گراش برداشت خرما آغاز شد.

خرما

از نخلستان های گراش برداشت خرما آغاز شد.

1402/07/08

امروز شنبه حسن مرادی در گفتگو با خبرنگار ایانا فارس اظهار داشت: از اوایل مهرماه برداشت خرما آغاز و تا اواخر آبان ماه ادامه دارد. شاهانی ، خاصوبی و زاهدی از مهمترین ارقام تولید شده در این شهرستان هستند.

ایشان افزود: در دستور کتر جهادکشاورزی این شهرستان توریج و توسعه ارقام تجاری جدید مانند مجول و پیارم قرار دارد.

در پایان مرادی ادامه داد: یکی از اولویت های دیگر جهاد کشاورزی شهرستان گراش توسعه واحدهای فرآوری و بسته بندی خرما می باشد. در کار برداشت و بسته بندی خرما حدود 900 کارگر فصلی و دائمی مشغول به فعالیت هستند.