فروشگاه

فهرست مطالب

در زمین های کشاورزی هرمزگان کشت بادمجان آغاز شد.

بادمجان

در زمین های کشاورزی هرمزگان کشت بادمجان آغاز شد.

1402/06/30

امروز پنجشنبه مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس اظهار داشت: از مزارع هرمزگان برداشت 522 هزار تن محصول امسال پیش بینی می شود که با سال گذشته هیچ تفاوتی ندارد.

سید رضا امیری زاده اضافه کرد: علاوه بر شهرهای اطراف مانند کرمان ، تبریز ، فارس ، اصفهان و تهران به کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق محصولات برداشت شده صادر می شود.

ایشان گفت: در شهرستان های میناب ، رودان و بندرعباس محصول بادمجان بیشتر کشت می شود.

در پایان ادامه داد: در کشور در سطح زیرکشت و تولید بادمجان خارج از فصل هرمزگان رتبه نخست را به خود احتصاص داد.