فروشگاه

فهرست مطالب

از 350 هکتاری از اراضی کشاورزی بمپور ذرت علوفه ای برداشت شد.

ذرت علوفه ای

از 350 هکتاری از اراضی کشاورزی بمپور ذرت علوفه ای برداشت شد.

1402/09/05

امروز یکشنبه به گزارش ایسنا محمد اکرم هودیانی اظهار داشت: در فصل تابستان سطح وسیعی از زمین های کشاورزی شهرستان بمپور با توجه به شرایط آب و هوایی استان و قیمت مناسب محصول تولیدی به زیرکشت محصول ذرت میرود. امسال از مزارع ذرت شهرستان حدود 15 هزار تن برداشت علوفه تا پایان آذرماه پیش بینی می شود.

ایشان افزود: در شهرستان بمپور در کار کاشت ، داشت و برداشت بیش از 600 نفر مشغول به فعالیت هستند.

در پایان ادامه داد: حدود 6 هزار هکتار اراضی زراعی در شهرستان بمپور می باشد.