فروشگاه

فهرست مطالب

در مازندارن برداشت 430 هزار تن نارنگی پیش بینی شد.

نارنگی

در مازندران برداشت 430 هزار تن نارنگی پیش بینی شد.

1402/06/27

امروز دوشنبه به گزارش خبرنگار فارس در ساری حسن رزاقی اظهار داشت: از باغ های استان برداشت انواع نارنگی زودرس آغاز شده است. از اوایل مهرماه نارنگی زودرس بطور طبیعی رسیده و شیرین است و میتوان آن را برداشت کرد.

رزاقی افزود: نارنگی های زودرس که شیرین شده است باغداران از امروز میتوانند آن را برداشت کنند.

ایشان عنوان کرد: از باغ های استان حدود 16 هزار و 500 هکتار به کشت نارنگی اختصاص دارد. از این میزان حدود 10هزار هکتار به ارقام زودرس ایواساکی ، میاگاوا و هاشیمیتو اختصاص دارد.

مدیر باغبانی جهادکشاورزی مازندران افزود: از باغ های استان برداشت 430 هزار تن انواع نارنگی پیش بینی میشود. در چیدن و ذخیره سازی این محصول باغداران اقدام کنند تا دچار افت و قیمت و زیان نشوند.

این مسئول گفت: تا زمانی که قند نارنگی و پرتقال به حد استاندارد نرسیده است باغداران از برداشت زودهنگام میوه خودداری کنند.

در پایان ایشان ادامه داد: اگر کشاورزان این محصول را به موقع برداشت کنند و از سبززدایی ، رنگ آوری و رنگ افزایی جلوگیری کنند کیفیت این محصول تحت تاثیر بازارهای خارجی قرار میگیرد. با توجه به بازشدن راه صادرات این محصول کشاورزان میتوانند سود خوبی بکنند.