فروشگاه

فهرست مطالب

در شهرستان نکا بین دامداران 1800 تن نهاده توزیع شد.

نهاده های دامی

در شهرستان نکا بین دامداران 1800 تن نهاده توزیع شد.

1402/08/21

امروز یکشنبه سعید صمدی زرینی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران اظهار داشت: بین دامداران شهرستان نکا حدود 1 هزار و 875 تن نهاده یارانه دار دام و طیور از ابتدای امسال تاکنون توزیع شد.

ایشان گفت: بین دامداران این شهرستان جو 161 تن ، سبوس 92 تن ، کنسانتره 623 تن توزیع شده است. این شهرستان دارای 22 هزار و 902 راس سنگین (پرواری و شیری) و 211 هزار راس دام سبک می باشد.

این مسئول عنوان کرد: از طریق شرکت پشتیبانی امور دام استان برای تنظیم قیمت نهاده های دامی و توزیع انواع اقلام خوراک دام این نهاده ها تامین و با نظارت کارشناسان امور دام در اختیار دامداران متقاضی قرار می گیرد.

در پایان سعید صمدی زرینی ادامه داد: از آنجایی که این سهمیه ها بخاطره یارانه بودن و اختلاف قیمت آن با بازار آزاد توزیع این نهاده ها بین واحدهای تولیدی موجب کاهش هزینه خوراک دامداران و افزایش سوددهی و رضایت شغلی دامداران می شود.