فروشگاه

فهرست مطالب

در نوکهور و هشتبندی برداشت خیار سبز نوبرانه آغاز شد.

خیار سبز

در توکهور و هشتبندی برداشت خیار سبز نوبرانه آغاز شد.

1402/08/16

امروز سه شنبه رئیس مرکز جهادکشاورزی توکهور و هشتبندی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس اظهار داشت: در توکهور و هشتبندی حدود 2 هزار هکتار سطح زیرکشت خیار سبز دارد که حدود 30 تن بطور میانگین از هر هکتار محصول برداشت می شود.

اسحاق جعفری بیش از 60 هزار تن برداشت محصول را تا پایان فصل برداشت پیش بینی کرد.

ایشان عنوان کرد: به علت کاهش سطح زیرکشت نسبت به پارسال برداشت محصول 30 درصد کمتر است.

رئیس مرکز جهادکشاورزی توکهور و هشتبندی گفت: تا اوایل دی ماه برداشت این محصول ادامه دارد. محصول برداشتی علاوه بر توزیع در بازار استان به استان های اراک ، تهران ، اصفهان و فارس ارسال می شود.

در پایان جعفری ادامه داد: مهمترین مناطق سطح زیرکشت خیار سبز در منطقه توکهور و هشتبندی روستاهای انجیرک ، مجتمع امام و توکهور ، حجت آباد ، چاه غربال و روستاهای هشتبندی 2 می باشد.