فروشگاه

فهرست مطالب

برداشت پسته

برداشت پسته اشکذر

برداشت پسته اشکذر 1402/06/28 امروز سه شنبه به گزارش خبرنگاران جوان مدیرجهادکشاورزی شهرستان اشکذر حسن بنی اسدی اظهار داشت: از باغات این شهرستان حدود 1

بیشتر بخوانید »

در مزارع شهرستان دزفول کنجد ناشکوفا کشت شد.

کنجد ناشکوفا

در مزارع شهرستان دزفول کنجد ناشکوفا کشت شد.

1402/04/26

امروز دوشنبه بهروز قمرزاده در گفتگو با خبرنگار ایانا اظهار داشت: این نوع کنجد قابلیت کاشت ، داشت و برداشت آن بصورت مکانیزه می باشد و مشکلات هنگام برداشت را برطرف کرده است.

ایشان اضافه کرد: از ویژگی های این محصول را میتوان به عنوان یک کشت تابستانه نام برد که کشت آن در توسعه کشاورزی مناطق خشک و نیمه خشک اهمیت زیادی دارد. حتی کاشت آن در زراعت دوم در تناوب با غلات یکی دیگر از ویژگی های این محصول میباشد.

در پایان قمرزاده ادامه داد: در شهرستان دزفول توسط شرکت کشت و صنعت شهید رجایی تولید بذر کنجد ناشکوفا بطور 100 درصد درحال انجام میباشد. در سال های اخیر با همکاری مرکز تحقیقات صفی آباد و کشت و صنعت شهید رجایی تولید بذر این رقم از کنجد انجام گردیده که در حوزه کشاورزی یک کشور بعنوان یک موفقیت محسوب میشود.