فروشگاه

فهرست مطالب

از مزارع استان قزوین برداشت بیش از 37 هزار تن چفندرقند پیش بینی شد.

چغندرقند

از مزارع استان قزوین برداشت بیش از 37 هزار تن چفندرقند پیش بینی شد.

1402/07/25

امروز سه شنبه به گزارش خبرنگار فارس در قزوین حسن جلیلوند اظهار داشت: در استان قزوین از سطح 757 هکتار برداشت چغندرقند آغاز شد.

ایشان اضافه کرد: از این میزان سطح مزارع برداشت بیش از 37 هزار و 850 تن چغندرقند پیش بینی می شود.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: در مزارع کشاورزی این استان در سال 1402 ارقام جدیدی مانند پیرولا ، ایزابلا و پتاسید کشت شده که نسبت به ارقام رایج دارای درصد عیارقند بالاتری دارد.

جلیلوند عنوان کرد: در قالب خرید تضمینی چغندرقند برداشت شده از مزارع استان تحویل کارخانه قند قزوین می شود.

در پایان ایشان ادامه داد: از سوی دولت به ازای هر کیلوگرم نرخ خرید تضمینی چغندرقند کشت بهاره امسال 28 هزار ریال تعیین شده است.