فروشگاه

فهرست مطالب

در چهارمحال و بختیاری بیش از 1000 تن بذور گندم و جو تولید شد.

گندم و جو

در چهارمحال و بختیاری بیش از 1000 تن بذور گندم و جو تولید شد.

1402/08/17

امروز چهارشنبه به گزارش خبرنگار فارس در شهرکرد محسن مهدوی اظهار داشت: در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیش از یک هزار تن بذور گندم و جو تولید شده است. این بذور برای کشت پاییزه کشاورزان استان تامین و توزیع شده است.

مدیر شرکت حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در استان از 2 ماه گذشته عملیات فرآوری و اصلاح بذر گندم و جو آغاز شده است. در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با 2 سایت مجزا بوجاری بیش از 1 هزار تن بذور اصلاح شده ضدعفونی و توزیع شده است.

مهدوی اضافه کرد: دسترسی به موقع به بذر باکیفیت نقش بسزایی در بهبود کیفیت محصول دارد. بذرهای اصلاح شده کمک زیادی به کشاورزان در افزایش محصول ، امنیت غذایی و بهبود معیشت می کنند. زیرا این بذرها در برابر بیماری ها و شوک های محیطی از جمله تغییرات آب و هوایی مقاومت بیشتری دارند.

ایشان گفت: در سطح چهارمحال و بختیاری به 45 کارگزاری بذرهای فراوری شده منتقل و سپس بین کشاورزان توزیع شده است.

در پایان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بذور جو شامل مهتاب ، انصار ، سهند و رقم پیشگام گندم آبی بوسیله بذرمال و با دستگاه سم زن دیسکی با استفاده از سموم قارچ کش با دستگاه های بوجاری و تجهیز شده ضدعفونی و در استان توزیع می گردد.