فروشگاه

فهرست مطالب

بیش از 15 هزار تن کود شیمیایی بهاره در بروجرد توزیع شد.

کشت قراردادی در قزوین

بیش از 15 هزار تن کود شیمیایی بهاره در بروجرد توزیع شد.

1401/12/06

امروز ششم اسفندماه در جمع خبرنگاران جوادگودرزی اظهار کرد: بین کشاورزان این شهرستان توزیع 15 هزار 620 تن کودشیمیایی اوره ، فسفاته و پتاسه آغاز گردید.

ایشان عنوان کرد: در بروجرد با صدور حواله الکترونیک 2 هزار و 117 تن کود اوره ، 45 تن پتاسیم و 13 هزار و 447 تن کود بهاره در حال توزیع است.

مدیرجهادکشاورزی بروجرد گفت: برای پایداری و ادا کردن حق خاک و اینکه خاک به لحاظ زنده ماندن دچار چالش نشود باید کودهای شیمیایی در ترکیب با کودهای آلی و کودهای زیستی قرار بگیرند.

گودرزی افزود: پنج هزار و 100 تن کودشیمیایی اوره ، فسفاته و پتاسه پاییز امسال بین کشاورزان این شهرستان توزیع شد.

در پایان این مسئول ادامه داد: از 69 هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی که در شهرستان بروجرد میباشد 35 هزار هکتار آبی و مابقی دیم میباشد.