فروشگاه

فهرست مطالب

از باغات نیکشهر بیش از 5000 تن مرکبات برداشت شد.

از باغات نیکشهر بیش از 5000 تن مرکبات برداشت شد.

از باغات نیکشهر بیش از 5000 تن مرکبات برداشت شد.

1402/10/18

امروز دوشنبه مدیر جهاد کشاورزی نیکشهر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت: از باغات بارور این شهرستان بیش از 5 هزار و 200 تن مرکبات برداشت و روانه بازار شد.

عبدالستار سهراب زهی افزود: باغات مرکبات شهرستان نیکشهر حدود 150 هکتار سطح زیر کشت دارد که از این میزان 400 هکتار بارور است.

ایشان گفت: پرتقال ، گریپ فروت ، لیموشیرین ، لیمو ترش ، نارنگی و نارنج از شاخص ترین مرکبات نیکشهر می باشد.

مدیر جهاد کشاورزی نیکشهر عنوان کرد: بیش از 13 تن محصول از هر هکتار باغ مرکبات نیکشهر برداشت می شود.

شهراب زهی اضافه کرد: در نیکشهر از مرداد ماه برداشت مرکبات با لیمو ترش آغاز و تا پایان دی ماه کار انواع برداشت مرکبات در منطقه به پایان می رسد.

در پایان ایشان ادامه داد: حدود 4 هزار هکتار باغ در شهرستان نیکشهر با تولید سالیانه حدود 71 هزار تن محصول وجود دارد.