این پلتفرم توسط تیم آی تی سازمان تامین نهاده آماده سازی شده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوع می باشد.