محصولات

کود NPK 20-20-20 (سه بیست)

6 آذر 1400

حاوی عناصر ماکرو و میکرو افزایش سبزینگی افزایش رشد رویشی و توسعه...

Read More

کود روی و بر (پودری)

6 آذر 1400

تحریک و افزایش گلدهی باز شدن به موقع جوانه های گل و...

Read More

کود NPK 12-12-36 (پتاس بالا)

6 آذر 1400

جنس: پودری انحلال پذیری: بالا عملکرد اصلی: پتاسیم، نیتروژن و فسفر روش...

Read More

سولفات پتاسیم پودری (سولوپتاس)

6 آذر 1400

انحلال پذیری فوق العاده بالا جلوگیری از پیری زودرس افزایش مقاومت به...

Read More

کود سولفات روی خشک 35%

6 آذر 1400

مشخصات محصول نوع کود: کود شیمیایی وضعیت فیزیکی: جامد پودری وزن های...

Read More

کود دی آمونیوم فسفات مایع (5L)

6 آذر 1400

تقویت و تحریک ریشه زنی مناسب برای بذرمال بذور پیش از کشت...

Read More