فروشگاه

فهرست مطالب

از مزارع 474 هکتاری کهگیلویه و بویراحمد برداشت پیاز آغاز شد.

برداشت پیاز

از مزارع 474 هکتاری کهگیلویه و بویراحمد برداشت پیاز آغاز شد.

1402/08/10

امروز چهارشنبه حصار در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: از اراضی کشاورزی استان حدود 474 هکتار به کشت پیاز اختصاص یافت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: از مزارع بخش استان حدود 23 هزار و 300 تن برداشت پیاز امسال پیش بینی می شود.

ایشان گفت: به ازای هر هکتار زمینه اشتغال در فصل کاشت و برداشت پیاز برای 6 نفر بصورت مستقیم و 45 نفر بصورت غیر مستقیم فراهم شده است.

در پایان آقای متولی فعال حوزه کشاورزی ادامه داد: از مزارع روستای مختار حدود 15 هکتار امسال به زیرکشت پیاز اختصاص دارد که بیش از 300 تن پیاز از این میزان برداشت می شود.