فروشگاه

فهرست مطالب

در شهرستان رستم کشت برنج آغاز شد.

کشت برنج

در شهرستان رستم کشت برنج آغاز شد.

1402/04/10

امروز شنبه کارشناس جهادکشاورزی شهرستان رستم در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس اظهار داشت: کشاورزان شهرستان رستم بیش از 6 هزار هکتار زمین زراعی را امسال به زیرکشت برنج بردند.

کریمی اضافه کرد: شمیم ، شفق ، چمپای محلی ، فجر و گهر از ارقام برنج این شهرستان هستند. و برای صرفه جویی از مصرف آب کشاورزان ار روش قطره ای و خشک کاری و کاشت برنج خارج از فصل نیز استفاده می کنند.

در پایان ایشان ادامه داد: در این شهرستان کاشت برنج تا اوایل مرداد ادامه دارد و برای نشاء برنج بیش از یک صدهزار کارگر فصلی فعالیت دارند.