فروشگاه

آغاز برداشت عسل کُنار در بوشهر

آغاز برداشت عسل کُنار در بوشهر 1401/09/02 معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر آقای افشین قطبی صبح روز سه شنبه در جمعی از خبرنگاران عنوان کرد: برداشت عسل کُنار از حدود 414 کمدو شامل 114 کندوی بومی و 300 کندوی مهاجر در استان بوشهر آغاز شد.وی اعلام کرد: هرسال حدود 2 هزار زنبود […]