فروشگاه

اختصاص یارانه به الگوی کشت

الگوی کشت

اختصاص یارانه به الگوی کشت 1401/09/29 معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی محمد قربانی در جلسه پیگیری اجرای الگوی کشت و کشت قراردادی فرمود: باید الگوی کشت و کشاورزی قراردادی را با هم پیوند و پیوست بزنیم. ایشان افزود: راه برون از مشکلات بازار کشاورزی قراردادی است که مقام معظم رهبری در سال […]