فروشگاه

از مزارع استان بوشهر حدود 70 هزار تن گندم برداشت میشود.

برداشت گندم

از مزارع استان بوشهر حدود 70 هزار تن گندم برداشت میشود. 1402/02/10 امروز یکشنبه به گزارش خبرنگار تسنیم جمال زراعی اظهار کرد: در برداشت گندم استان بوشهر بیش از 700 دستگاه کمباین مشارکت دارند. در ادامه مدیرکل غله استان بوشهر خبر تعیین 14 مرکز تحویل گندم تولیدی در نقاط مختلف استان را داد و فرمود: […]