فروشگاه

برداشت بیدمشک در مشهد آغاز شد.

برداشت بیدمشک

برداشت بیدمشک در مشهد آغاز شد. 1401/12/23 روز سه شنبه 23 اسفند ماه در حاشیه اولین جشنواره برداشت بید مشک مشهد مدیرجهادکشاورزی در گفت و گو با خبرگزاری آنلاین اظهار کرد: به واسطه تغییرات اقلیمی توسعه کشت محصولات کم اب طلب یکی از سیاست هایی است که در دستور کار جهادکشاورزی میباشد. در ادامه محمد […]