فروشگاه

بررسی لایحه آبخیزداری توسط دولت

بررسی لایحه آبخیزداری توسط دولت به گزارش خبرگزاری ها لایحه آبخیزداری به کمیسیون تخصصی دولت ارائه شده است که در صورت تایید به صحن مجلس فرستاده خواهد شد. بر همین اساس وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه مراسمی عنوان داشتند که این لایحه با دستور ریاست جمهور تنظیم شده است و قرار است مورد بررسی قرار […]