فروشگاه

تامین امنیت غذایی مهمترین اولویت وزرات جهادکشاورزی

تامین امنیت غذایی مهمترین اولویت وزارت جهادکشاورزی معاون وزیر جهادکشاورزی در حاشیه سفر به کاشان عنوان نمودند که تامین امنیت غذایی مردم مهمترین اولویت این وزارتخانه میباشد. ایشان آموزش نیروی انسانی را بعنوان یکی از مهمترین راهبردها معرفی نمودند و اظهار داشتند که با این کار میتوان تولید و تامین محصولات غذایی را با اتکا […]