فروشگاه

تقدیر از کشاورزان نمونه

تقدیر از کشاورزان نمونه به گزارش خبر گزاری در مراسم آغاز نمادین سال زراعی جدید که با حضور ریاست جمهور و وزیر جهاد کشاورزی همراه بود از ۱۷۱ کشاورز نمونه و ۳۸ گندمکار پیشرو تقدیر و تجلیل صورت گرفت و به رسم یادبود لوح تقدیر و مدالی هدیه شد. انتخاب این کشاورزان از میان ۲۷ […]