فروشگاه

تولید زعفران در ایران

زعفران

تولید زعفران در ایران زعفران را باید یکی از با ارزش ترین محصولات کشاورزی در کل جهان دانست و کشور عزیز ما یعنی ایران نیز با تولید بیش از 90 درصد زعفران دنیا یکی از با ارزش ترین سرمایه های کشاورزی جهان را در اختیار دارد.اما در سالهای اخیر رقبای جدیدی خود را وارد بازار […]