راز نهفته ی پتاسیم مایع

پتاسیم مایع

راز نهفته ی پتاسیم مایع مدت زمان مطالعه : حدود 1 دقیقه  گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده   راز نهفته ی پتاسیم مایع  این است که نفش مهمی در رشد و نمو گیاه دارد. پتاسیم مایع حاوی فسفر ، پتاسیم ، آهن ، نیتروژن ، منیزیم و کلسیم است. یک نکته […]