فروشگاه

حمایت از طرح های سرمایه گذاری کشاورزی در سرزمین

حمایت از طرح های سرمایه گذاری کشاورزی در سرزمین مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرعین عنوان داشتند که جندین طرح سرمایه گذاری در شهرستان اتفاق افتاده است که باعث اشتغال زایی بیش از 700 نفر در سال جاری خواهد بود. در ادامه ایشان عنوان داشتند که این شهرستان پتانسیل خوبی برای کشاورزی دارد و در صورت […]