خاص ترین گوگرد مایع

خاص ترین گوگرد مایع مدت زمان مطالعه : حدود 7 دقیقه  گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده ایران گوگرد مایع از گوگرد غیر اکسید شده تشکیل شده است. گوگردی که در بازار وجود دارد به شکل اکسیده است و به مرور زمان در خاک تبدیل به سولفات می شود اما گوگرد مایع […]