فروشگاه

خرید گندم در امیدیه 30 درصد افزایش یافت.

گندم

خرید گندم در امیدیه 30 درصد افزایش یافت. 1402/04/27 امروز سه شنبه به گزارش خبرنگار خبر آنلاین سید رحمت پریچهر اظهار کرد: حدود 40 هزار تن گندم امیدیه در سال زراعی 1401-1402 خریداری شد که حدود 30 درصد نسبت به پارسال افزایش داشت. وی افزود: حدود 23 درصد توزیع نهاده های کشاورزی پارسال افزایش داشت. […]