فروشگاه

در آبادان برداشت 68 هزار تن خرما پیش بینی شد.

خرما

در آبادان برداشت 68 هزار تن خرما پیش بینی شد. 1402/06/26 امروز یکشنبه مدیرجهادکشاورزی آبادان در گفتگو با خبرگزاری بسیج خوزستان اظهار داشت: در سال جاری آبادان با وجود 12 هزار و 750 هکتار نخلستان حدود 68 هزار تن برداشت خرما پیش بینی میشود. تا پایان مهرماه این برداشت ادامه دارد. وی افزود: امسال با […]