فروشگاه

زیر کشت مجدد برنج در مازندران

97 هزار هکتار زمین کشاورزی مازندران زیر کشت مجدد برنج به گزارش خبرگزاری مازندران با اشاره به برداشت برنج در کشت اول در 208 هزار و 948 هکتار اراضی شالیزاری مازندران از برداشت مکانیزه در 201 هزار و 507 هکتار از شالیزار های استان خبرد داد. سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران […]