راه های مبارزه با سرمازدگی

سرمازدگی

راه های مبارزه با سرمازدگی مدت زمان مطالعه : حدود7 دقیقه  گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده   یکی از مشکلات و تهدیدهایی که در بحث کشاورزی مطرح میشود سرمازدگی مزارع و باغات است. وقتی درجه حرارت پائین بیاید یعنی دمای منطقه به زیر صفر درجه سانتی گراد برسد پدیده سرمازدگی رخ […]