کاشت درخت گردو

کاشت درخت گردو

کاشت درخت گردو نحوه کاشت دخت گردو کاشت درخت گردو از گیاهانی است که به طور طبیعی دوره رشد طولانی داشته و به طور معمول زمان زیادی برای عمل آوری وبار نشستن لازم است. تاریخچه پرورش و کاشت درخت گردو به زمان های بسیار دور و نامعلوم بر می گردد،به طوریکه پایه های وحشی گردوی […]