فروشگاه

شروع کشت گوجه فرنگی در زمین های جاگه چاه هاشم دلگان

شروع کشت گوجه فرنگی در 50 هکتار از زمین های جلگه چاه هاشم دلگان با شروع فصل زراعی جدید کشاورزان منطقه جلگه چاه هاشم دلگان تصمیم گرفته اند تا 50 هکتار از زمین های کشاورزی خود را برای کشت گوجه فرنگی خارج از فصل استفاده نمایند. در همین رابطه مدیر جهادکشاورزی شهرستان دلگان اظهار داشتند […]