زندگی کرم خاردار پنبه

چرخه زندگی کرم خاردار پنبه چرخه زندگی کرم خاردار پنبه آیا کرم خاردار پنبه را می شناسید ؟؟؟ آیا می دانید کرم خاردار پنبه چه خسارتی به گیاه وارد می کند !!!! بعلت داشتن برآمدگی های خار مانند در پشت بدن بدین است. این حشره یکی از آفات مهم پنبه در اکثر نقاط جهان غیر […]