فروشگاه

شگفت انگیزترین فواید گوگرد مایع

تاثیر فوق العاده گوگرد در کشاورزی

شگفت انگیزترین فواید گوگرد مایع مدت زمان مطالعه : حدود 2 دقیقه  گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده بدون تامین کردن گوگرد موردنیاز جانداران و گیاهان ، ادامه حیات غیر ممکن است. گوگرد یک عنصر مغذی ثانویه محسوب می شود و استفاده از آن برای کشاورزی ، از دو جهت حائز اهمیت […]