کوددهی زعفران بصورت اصولی

بهترین کود برای زعفران

کوددهی زعفران بصورت اصولی مدت زمان مطالعه : حدود 3 دقیقه  گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده   همانطور که میدانید زعفران گیاهی کم توقع و چند ساله است که در مناطق مختلف کشور ما کاشته میشود که کشور ما ایران یکی از مهم ترین تولید کنندگان زعفران در جهان می باشد. […]