ارزش کود منگنز

کود منگنز

ارزش کود منگنز مدت زمان مطالعه : حدود 1 دقیقه  گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده   ارزش کود منگنز از آنجایی رونمایی شد که گیاه برای رشد و نمو خود نیاز به نه ماده مغذی دارد که یکی از این عناصر ها منگنز می باشد که بعنوان دومین عنصر حیاتی برای […]